top of page

WIJZIGINGSBEHEER

ONDERDEEL VAN STS QHSE SOFTWARE POORTINSTRUCTIE, INSTRUCTIE PORTAAL, LOTOTO, INCIDENT MANAGER, WACHTBOEK, WERKVERGUNNING EN WIJZIGINGSBEHEER.

WELOVERWOGEN BESLUITVORMING EN BEHEERSBAAR DOORVOEREN VAN WIJZIGINGEN

De vraag of een wijzigingsvoorstel wel of niet moet worden door-
gevoerd, stelt veel eisen aan de communicatie.  De eerste vraag bij een incident is immers: "Wat is er gewijzigd?"

 

STS Wijzigingsbeheer levert een belangrijke bijdrage aan het optimaal laten verlopen van deze communicatie door eenduidige informatie en heldere status vermelding van een voorgestelde wijziging.


STS Wijzigingsbeheer heeft tot doel om te komen tot weloverwo-
gen besluitvorming en het beheerst doorvoeren van wijzigingen.

 

Functionaliteiten:

  • Een vooraf gedefinieerde workflow

  • Risico inventarisatie

  • Registratie beheersmaatregelen

  • E-mail alert als er actie wordt verwacht

  • Koppeling van relevante documenten

  • STS Wijzigingsbeheer levert de functionaliteit om  weloverwogen tot een tijdige besluitvorming te komen op basis van onderzoek, risicoanalyse en indien noodzakelijk extra beheersmaatre-gelen.

DE VOORDELEN

  • Minder incidenten als gevolg van het goed en weloverwogen doorvoeren van wijzigingen is het doel van Management of Change software (STS Wijzigingsbeheer)

  • De communicatie wordt geoptimaliseerd omdat iedereen beschikt over up-to-date en dezelfde informatie

  • Een duidelijk inzicht in de vraag “wie moet iets doen” in het kader van een voorgestelde wijziging

Schermafbeelding 2022-01-14 om 22.20.48.png

TRAININGEN

Om te komen tot een goede implementatie van de applicatie is het trainen van de beheerders en gebruikers een vast onderdeel van de implementatie. Deze klassikale trainingen kunnen  zowel digitaal als fysiek worden gegeven. Door deze trainingen leert de gebruiker om te gaan met de applicatie wat de livegang ten goede komt.

MAKING YOUR LIFE EASIER & SAFER!

bottom of page