top of page

INCIDENT MANAGER

ONDERDEEL VAN STS QHSE SOFTWARE POORTINSTRUCTIE, INSTRUCTIE PORTAAL, LOTOTO, INCIDENT MANAGER, WACHTBOEK, WERKVERGUNNING EN WIJZIGINGSBEHEER.

LEREN VAN HET VERLEDEN EN RISICO’S ELIMINEREN!

STS Incident manager borgt een uniforme werkwijze van het registreren van incidenten die er toe bijdraagt dat er in uw organisatie een cultuur ontstaat waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een veilige werkomgeving.


STS Incident manager ondersteunt in het elimineren van risico’s door inzicht te geven in incidenten en bijna incidenten met als doel leren van het verleden. Registratie, onderzoek, opvolgen en rapporteren van alle incidenten en bijna incidenten op een voor ieder overzichtelijke manier vormt de bron voor een veilige werkomgeving!

Om uw organisatie op een uniforme manier te voorzien van de noodzakelijke informatie biedt Incidentmanager de volgende functionaliteiten:

 • Registratie van voorgevallen incidenten en bijna incidenten

 • (Risico) Analyse van incidenten

 • Vastleggen van acties om incidenten te voorkomen

 • Gecontroleerde en uniforme rapportage

 • Beschikbaarheid van historische gegevens

DE VOORDELEN

 • Altijd en overal toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn om het werkproces rond incidenten en bijna incidenten doel-
  matig af te handelen.

 • Overzicht en inzicht in de status van incidenten en bijna incidenten.

 • Risico analyse met behulp van Fine and Kinney methodiek.

 • Eenduidige en gecontroleerde rapportage.

 • Controle over te nemen en genomen acties om incidenten te voorkomen.

Schermafbeelding 2022-01-14 om 22.40.56.png

TRAININGEN

Om te komen tot een goede implementatie van de applicatie is het trainen van de beheerders en gebruikers een vast onderdeel van de implementatie. Deze klassikale trainingen kunnen  zowel digitaal als fysiek worden gegeven. Door deze trainingen leert de gebruiker om te gaan met de applicatie wat de livegang ten goede komt.

MAKING YOUR LIFE EASIER & SAFER!

bottom of page