top of page

WERKVERGUNNING

ONDERDEEL VAN STS QHSE SOFTWARE POORTINSTRUCTIE, INSTRUCTIE PORTAAL, LOTOTO, INCIDENT MANAGER, WACHTBOEK, WERKVERGUNNING EN WIJZIGINGSBEHEER.

VOORKOM INCIDENTEN DOOR RISICOBEHEERSING

Door het gebruik van STS Werkvergunning kunt u  er snel en efficiënt voor zorgen dat de juiste risicobeheersmaatregelen worden geselecteerd. Doormiddel van de juiste autorisaties  geeft u hiermee aan dat de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.


STS Werkvergunning fungeert als slimme checklist om ervoor te zorgen dat efficiency en doelmatig beheersen van risico’s hand in hand gaan. Om de veiligheid nog meer te borgen adviseren wij u ook om gebruik te  maken van de modulen Taak Risico Analyse, Lock out - Tag out – Try out en de dynamische Laatste Minuut Risico Analyse.


De Deltalinqs methodiek staat model voor onze STS Werkvergunning.

 

DE VOORDELEN VAN STS WERKVERGUNNING

 • STS Werkvergunning is ontwikkeld als  web applicatie en hierdoor 24/7 overal beschikbaar waardoor het voorbereiden en treffen van de juiste veiligheidsbeheerswerkzaamheden tijdig wordt gestart.

 • Vergunnings-autorisatie is mogelijk vanaf elke werkplek en het ondertekenen kan met mobiele apparaten waardoor de wachttijd tot een minimum wordt beperkt.

 • Er zijn minder incidenten omdat het systeem u optimaal attendeert op alle te nemen veiligheidsbeheersmaatregelen.

 • Doordat info digitaal ter beschikking staat is er een betere analyse ter verbetering van het werkproces. Hieruit ontstaat een aantoonbaar beleid m.b.t. het beheersen van arbeidsrisico's.

 • STS Werkvergunning is beschikbaar in meerdere talen.

EXTRA INFO

Voor iedere werkopdracht zijn er veel variabelen die mede bepalen welke veiligheidsbeheersmaatregelen getroffen moeten worden. Hierdoor is de kans op fouten of het niet treffen van veiligheidsbeheersmaatregelen groot.

De basis voor te nemen maatregelen:

 • Wat moet er worden gedaan (werkomschrijving)?

 • Aan welk onderdeel van de installatie wordt gewerkt?

 • Onder welke omstandigheden moet het werk worden uitgevoerd?

 • Door wie moet het werk worden uitgevoerd?

 • Welke gereedschappen zullen er worden gebruikt?

 • Met welke stoffen kan men in aanraking komen?

 • Welke hulpmiddelen zullen worden gebruikt?

Optioneel is het mogelijk om een gedeelte van bovenstaande gegevens over te nemen van andere systemen zoals van een Enterprise Asset Management (EAM) systeem als SAP of Infor.

De door de vergunninghouder en vergunningverlener te nemen beheersmaatregelen worden geselecteerd op basis van vooraf gedefinieerde velden. STS Werkvergunning adviseert, op basis van de ingevoerde werkwijze, welke beheersmaatregelen verplicht, geadviseerd of vrijblijvend genomen moeten worden voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Naar keuze van de opdrachtgever kan de controle hierop, voor of aan het einde van het werkproces worden gepositioneerd.

Schermafbeelding 2022-07-18 om 01.07.54.png

TRAININGEN

Om te komen tot een goede implementatie van de applicatie is het trainen van de beheerders en gebruikers een vast onderdeel van de implementatie. Deze klassikale trainingen kunnen  zowel digitaal als fysiek worden gegeven. Door deze trainingen leert de gebruiker om te gaan met de applicatie wat de livegang ten goede komt.

MAKING YOUR LIFE EASIER & SAFER!

bottom of page