Management Support

Overzicht en inzicht

Management Support levert overzicht en inzicht in de mate waarin uw organisatie compliant is met de wet- en regelgeving. De oplossingen  dragen bij aan een heldere besluitvorming en eenduidige informatievoorziening.

Competence Support

Registreren en rapporteren

Competence Support bestaat uit oplossingen gericht op het registreren en rapporteren van de eisen en ambities op het gebied van competenties, aangevuld met oplossingen gericht op kennisoverdracht en toetsing.

Operations Support

Efficiënte en effectieve uitvoering

Operations Support biedt oplossingen gericht op efficiënte en effectieve uitvoering van werkprocessen. De oplossingen kunnen zowel afzonderlijk als geïntegreerd gebruikt worden.

STS Automatisering

weten, kunnen en doen

Weten, kunnen en doen zijn de drie pijlers waarop de QHSE softwareoplossingen van STS Automatisering gebaseerd zijn. Voor elke pijler zijn verschillende oplossingen ontwikkeld.

De verbindende factor van deze drie pijlers is compliance. Het op een effectieve, efficiënte wijze voldoen aan interne en externe regelgeving en op een beheerste manier streven naar voortdurend verbeteren.