QHSE standaard software

WETEN > KUNNEN > DOEN

De oplossingen van STS Automatisering zijn gebaseerd op de pijlers weten, kunnen en doen. Door te weten wat gedaan moet worden, het kunnen uitvoeren en vervolgens het doen kan compliance bereikt en behouden worden.

Management Support

Management Support levert overzicht en inzicht in de mate waarin uw organisatie compliant is met wet- en regelgeving. Om compliance te bereiken en te behouden bieden de oplossingen van Management Support overzicht in weten wat gedaan moet worden, inzicht in de voortgang van acties, signalering van knelpunten en controle over het proces van voortdurend verbeteren (PDCA). De oplossingen binnen Management Support dragen bij aan heldere besluitvorming en eenduidige informatievoorziening die een efficiënte en effectieve communicatie bevorderen.

Competence Support

Competence Support bestaat uit oplossingen gericht op het registeren en rapporteren van de eisen en ambities op het gebied van competenties, aangevuld met oplossingen gericht op kennisoverdracht en toetsing. Transparante en eenduidige vastlegging van competenties en opleidingsplannen dragen bij aan het optimaal inzetten van beschikbare competenties en realisatie van de ambities van onderneming en medewerker. De oplossingen in Competence Support bieden optimale mogelijkheden om het bepalende element kunnen positief te beïnvloeden.

Operations Support

Operations Support biedt oplossingen gericht op efficiënte en effectieve uitvoering van werkprocessen. De oplossingen kunnen zowel los als geïntegreerd als van elkaar gebruikt worden. Het uitvoeren van werkprocessen gericht op werkvergunningen, wachtoverdracht, incident- en bijna incidenthandling en Management of Change, kortom doen, worden ondersteund door Operations Support. Operations Support draagt bij aan de veiligheid van mens, milieu en installatie en bespaart op die manier geld en voorkomt mogelijke reputatieschade.

WETEN, KUNNEN EN DOEN

Weten, kunnen en doen zijn drie belangrijke pijlers waarop de QHSE softwareoplossingen van STS Automatisering gebaseerd zijn. Voor elke pijler zijn verschillende oplossingen ontwikkeld. De verbindende factor van deze drie pijlers is compliance! Het op een effectieve, efficiënte wijze voldoen aan interne en externe regelgeving en op een beheerste manier streven naar voortdurend verbeteren.

circle-weten-kunnen-doen

Contact met STS Automatisering

    (* = altijd invullen)

    Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.