STS bedrijfsvideo

Over STS Automatisering

Gestart in 2001 en gevestigd in Appingedam heeft STS Automatisering zich ontwikkeld tot ontwikkelaar en leverancier van software en daaraan te relateren diensten zoals invoeren, training, beheer en hosting van software-oplossingen. Wij werken voor nationaal en internationaal georganiseerde opdrachtgevers vanuit de navolgende missie en visie.

Missie

Weet wat gedaan moet worden, zorg dat je het ook kunt en voer het uit op een wijze die leidt tot compliance. Compliance is doelstellingen realiseren, binnen wettelijke kaders met minimaal gebruik van grondstoffen, energie en resources.

Weten , kunnen en doen

STS Automatisering ontwerpt, ontwikkelt en implementeert software gericht op managementsystemen en maakt hierbij gebruik van Microsofttechnologie.

Visie

Weten wat je doelstellingen zijn en waar je je aan moet houden is een eerste vereiste bij het opstellen en uitvoeren van procedures en verbeterprogramma’s. Als organisatie is het vervolgens belangrijk er voor te zorgen dat je beschikt over de competenties om de doelen te realiseren. Kortom het ook kunnen uitvoeren van taken. Weet je wat er gedaan moet worden en kun je dat ook uitvoeren is dan de basis om tot uitvoering over te gaan en het te doen. Resultaten worden gemeten, afwijkingen geanalyseerd en verbeteracties belegd en uitgevoerd.

Onze softwareproducten leveren op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau managementinformatie die er op gericht is om doelmatig en efficiënt te werken.

Binnen de functionele kolom QHSE is de automatiseringsgraad lager als het gaat om standaard software, dan bij andere functionele kolommen. Reden hiervan is de dynamiek ten aanzien van regels, de in ontwikkeling zijnde normen en eveneens de in ontwikkeling zijnde maatschappelijke bewustwording vooral als het gaat om Arbo en milieu.

Juist hiermee houden wij als STS Automatisering rekening, door software te ontwikkelen die met behoud van de voordelen van standaard software snel kan worden aangepast aan bedrijfsspecifieke eisen. Verder ontwikkelen we veel functies die te configureren zijn en op die manier maatwerk overbodig maken.

Door samenwerking met onze opdrachtgevers zorgen wij ervoor dat de systemen die informatie levert die op operationeel, tactisch en strategisch niveau nodig is om te sturen richting de doelen.

STS Automatisering : We make IT smart!

Contact met STS automatisering

    (* = altijd invullen)

    Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.