Download de leaflet

Demo sessie voor:

https://demo.wijzigingsbeheer.nl

Gebruiker: kijker
Wachtwoord: welkom

Wijzigingsbeheer

Het communicatieproces bij wijzigingsvoorstellen optimaal laten verlopen

De oplossing

De vraag of een wijzigingsvoorstel wel of niet moet worden doorgevoerd, stelt in organisaties veel eisen aan de communicatie. Wijzigingsbeheer levert een belangrijke bijdrage aan het optimaal laten verlopen van deze communicatie door eenduidige informatie en heldere status vermelding van een voorgestelde wijziging.

STS Wijzigingsbeheer heeft tot doel om te komen tot weloverwogen besluitvorming en het beheerst doorvoeren van wijzigingen. Hoe komt u tot het weloverwogen en zonder ongeplande verstoring doorvoeren van wijzigingen op installaties, organisatie of werkwijze?

Functionaliteit

STS Wijzigingsbeheer levert de volgende functionaliteit:

  • Een vooraf gedefinieerde workflow
  • Risico inventarisatie
  • Registratie beheersmaatregelen
  • E-mail alert als er actie wordt verwacht
  • Koppeling van relevante documenten

STS Wijzigingsbeheer levert de functionaliteit om op weloverwogen en tot tijdige besluitvorming te komen op basis van onderzoek, risicoanalyse en indien noodzakelijk extra beheersmaatregelen.

Voordelen

Minder incidenten als gevolg van het goed en weloverwogen doorvoeren van wijzigingen is het doel van Management of Change software (STS Wijzigingsbeheer).
Communicatie wordt geoptimaliseerd omdat iedereen beschikt over up-to-date en dezelfde informatie.
Een duidelijk inzicht in de vraag “wie moet iets doen” in het kader van een voorgestelde wijziging

Demo aanvragen

    (* = altijd invullen)

    Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.