Download de leaflet

STS Werkvergunning video

Werkvergunning

Minder incidenten en de daaraan verbonden gevolgschades

Met de oplossing Werkvergunning wordt het gehele werkvergunningproces doorlopen. Door het gebruik van Werkvergunning wordt autorisatie, toezicht en borging verbeterd. Dit is mogelijk doordat de oplossing een koppeling legt tussen de uit te voeren werkzaamheden en de te nemen beheersmaatregelen, op basis van uw veiligheidsplannen.

Oplossingen STS Automatisering binnen het werkvergunningsproces

Kennis
Voorbereiden
Veiligheids-
maatregelen
Uitgifte
Overzicht
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Aantoonbare vaardigheden
 • Risico analyse
 • Aanvraag via internet
 • Koppeling met EAM systeem
 • Module voor Turnaround
 • Veiligheidsregels in te stellen naar bedrijfregels
 • Volledig zelf in te richten
 • LoToTo proces in systeem
 • Mede ondertekening via mobiel
 • Uitgifte met barcodes
 • Digitale autorisatie
 • Zelf afhaalmoment inplannen
 • Actueel overzicht op plattegrond
 • Uitgebreid zoeken via overzicht

Werkvergunning

De oplossing

Het doel van veiligheidsbeheersmaatregelen is om werkzaamheden uit te voeren zonder dat er zich incidenten voordoen die gevolgen hebben voor mens, milieu of installaties. De volgende onderwerpen dienen als basis voor te nemen maatregelen:

 • Wat moet er worden gedaan (werkomschrijving)?
 • Aan welk onderdeel van de installatie wordt gewerkt?
 • Onder welke omstandigheden moet het werk worden uitgevoerd?
 • Door wie moet het werk worden uitgevoerd?
 • Welke gereedschappen zullen er worden gebruikt?
 • Met welke stoffen kan men in aanraking komen?
 • Welke hulpmiddelen zullen worden gebruikt?

Voor iedere werkopdracht zijn er veel variabelen die mede bepalen welke veiligheidsbeheersmaatregelen getroffen moeten worden. Hierdoor is de kans op fouten of het niet treffen van veiligheidsbeheersmaatregelen groot.

STS Werkvergunning is het door STS Automatisering ontwikkelde digitale werkvergunningsysteem dat ondersteunt in de uitgifte van werkvergunningen. Dit gebeurt onder andere doordat het system aangeeft welke verplichte en noodzakelijke veiligheidsbeheersmaatregelen bij de uitvoering van werkzaamheden genomen dienen te worden. In trainingen op het gebied van veilig werken wordt hieraan veel aandacht geschonken en wordt doorgaans gewerkt volgens een zogenaamde methodiek welke is ontworpen door Deltalinqs *. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in omschrijving van de werkzaamheden, door de vergunning verlener te treffen maatregelen, door de vergunninghouder te treffen maatregelen en de autorisatie van de vergunning. STS Werkvergunning werkt volgens deze Deltalinqs methodiek. * Deltalinqs behartigd op een aantal gebieden de belangen van zijn leden rond Rotterdam.

Functionaliteit

Als basis wordt in de applicatie de werkomschrijving, te gebruiken gereedschappen en hulpmiddelen-, de installatiedelen waaraan gewerkt gaat worden en de blootstelling aan chemische stoffen ingevoerd. Optioneel is het mogelijk om een gedeelte van deze gegevens over te nemen van andere systemen zoals van een Enterprise Asset Management (EAM) systeem als SAP of Infor.

De door de vergunninghouder en vergunningverlener te nemen beheersmaatregelen worden geselecteerd op basis van vooraf gedefinieerde invoervelden. STS Werkvergunning adviseert, op basis van de ingevoerde werkwijze, welke beheersmaatregelen verplicht, geadviseerd of vrijblijvend genomen moeten worden voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Naar keuze van onze opdrachtgever is dit advies bindend of vrijblijvend en kan verder voor of aan het einde van het werkproces worden gepositioneerd.

Ten behoeve van het uitgeven van een vergunning op de werkplek printen we de Last Minute Risico Analyse. Om het oproepen en autoriseren van vergunningen bij een balieopstelling te versnellen biedt STS Werkvergunning ondersteuning van barcode scanners.

Voordelen

De software is ontwikkeld als zogenaamde web applicatie, hierdoor kan het voorbereiden en treffen van de juiste veiligheidsbeheerswerkzaamheden tijdig worden gestart en is de informatie 7 dagen per week en 24 uur per dag vanaf iedere plek beschikbaar
Autorisatie van een vergunning is mogelijk vanaf iedere werkplek en met ondertekenen kan met behulp van mobiele apparaten, hierdoor wordt de wachttijd tot een minimum beperkt
Minder incidenten omdat het systeem u attendeert op alle te nemen  veiligheidsbeheersmaatregelen
Betere analyse van informatie met als doel verbetering van het werkproces is beter mogelijk doordat alle informatie digitaal ter beschikking staat
Een aantoonbaar beleid met betrekking tot het beheersen van arbeidsrisico’s

TRA module

Taak Risico Analyse, welke wordt gedaan in gevallen waarin er sprake is van verhoogd risico of indien werkinstructies voor de uitvoering van de werkopdracht ontbreken, is onderdeel van STS Werkvergunning.

Turn-around module

STS Werkvergunning biedt de mogelijkheid om, bijvoorbeeld in het geval van een bedrijfsstop, grote hoeveelheden vergunningen te importeren op basis van een werkorder. Deze bulk importer module werkt op basis van Excel waarna de geïmporteerde verguningen naar keuze individueel of bulk af te handelen zijn.

LoToTo module

Optioneel is Veiligstellen van de installatie onderdeel van Werkvergunning. Hierin is het mogelijk om de beheerwerkzaamheden ten aanzien van zekeringen, overbruggingen en steekflenzen uit te voeren. Daarnaast zal STS Werkvergunning bij de uitgifte van de vergunning controleren en advies geven op basis van de installatie.

Mobiele applicatie

Optioneel levert STS Automatisering een mobile webapplicatie waarmee gebruikers op hun smartphone vergunningen kunnen raadplegen en mede ondertekenen als meetekenfunctionaris.

2D plattegrond

Door het koppelen van de assets aan een zogenaamde basis geografische kaart kunnen werkvergunningen worden getoond die actief zijn in een bepaald deel van uw organisatie. Hiermee kan op basis van een plattegrond overzicht behouden worden over de installaties waar actief aan gewerkt wordt en zal het system bij de uitgifte informatie geven over naburige werkvergunningen.

Het belangrijkste voordeel van STS Werkvergunning is: Minder incidenten en de daaraan verbonden gevolgschades.

Demo aanvragen

  (* = altijd invullen)

  Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.