Incidentmanager

Risico’s op incidenten elimineren

De oplossing

Incidentmanager borgt een uniforme werkwijze van het registreren van incidenten die er toe bijdraagt dat er in uw organisatie een cultuur ontstaat waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een veilige werkomgeving.

Incidentmanager ondersteunt in het elimineren van risico’s door inzicht te geven in incidenten en bijna incidenten met als doel leren van het verleden. Registratie, onderzoek, opvolgen en rapporteren van alle incidenten en bijna incidenten op een voor ieder overzichtelijke manier vormt de bron voor een veilige werkomgeving!

Functionaliteit

Om uw organisatie op een uniforme manier te voorzien van de noodzakelijke informatie biedt Incidentmanager de volgende functies:

  • Registratie van voorgevallen incidenten en bijna incidenten
  • (Risico) Analyse van incidenten
  • Vastlegging van acties om incidenten te voorkomen
  • Gecontroleerde en uniforme rapportage
  • Beschikbaarheid van historische gegevens

Voordelen

Incidentmanager geeft op een laagdrempelige manier aan de eigen organisatie en aan de overheid het inzicht wat nodig is om risico’s te beheersen. Voorkomen is het doel maar optimaal leren van het verleden is dat eveneens.

Demo aanvragen

    (* = altijd invullen)

    Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.