Operations Support

Compliance bereiken door het effectief en efficiënt uitvoeren van operationele werkprocessen binnen uw organisatie.

De oplossingen binnen Operations Support hebben het gezamenlijke kenmerk dat ze zich richten op het doelmatig (effectief ) en het met zo weinig mogelijk middelen (efficiënt) laten verlopen van werkprocessen. De oplossingen binnen Operations Support ondersteunen het bereiken van bedrijfsdoelstellingen en daarmee compliance, onder andere door middel van het veilig uitvoeren van de werkprocessen. Zo worden risico’s beperkt en incidenten voorkomen.

Werkvergunning

Met de oplossing Werkvergunning wordt het gehele werkvergunningproces doorlopen. Door het gebruik van Werkvergunning wordt autorisatie, toezicht en borging verbeterd. Dit is mogelijk doordat de oplossing een koppeling legt tussen de uit te voeren werkzaamheden en de te nemen beheersmaatregelen, op basis van uw veiligheidsplannen.

Wachtboek

Wachtboek draagt bij aan een verbetering van de communicatie tussen dag- en continudiensten. Informatie over instructies, storingen, productiederving, incidenten en werkzaamheden zijn 24/7 beschikbaar. Ook voorziet Wachtboek in de wachtoverdracht van continudiensten, die voldoet aan de geldende regelgeving.

Veiligstellen

Tijdens het in en uit bedrijf nemen van installaties biedt de oplossing Veiligstellen de
mogelijkheid om de beheersmaatregelen met betrekking tot zekeringen, overbruggingen en steekflenzen te registeren en te bewaken. Deze oplossing is te gebruiken in combinatie met de oplossingen Werkvergunning en Wachtboek.

Poortinstructie

Met Poortinstructie is het mogelijk om contractors en bezoekers te informeren over de geldende regels en procedures op uw bedrijventerrein. Zo voldoet u aan de wettelijk verplichting die hierop van toepassing is. Via een webportaal worden de instructies getoond. Ook voorziet de oplossing in informatie omtrent de ontvangst en toegang van alle medewerkers en bezoekers.

Wijzigingsbeheer

De oplossing Wijzigingsbeheer ondersteunt bij het doorvoeren van veranderingen, zodat risico’s worden beheerst en de impact van eventuele incidenten wordt geminimaliseerd. De oplossing geeft actueel inzicht in de status van in behandeling genomen wijzigingen en verbeterd de communicatie omtrent wijzigingen.

Incidentmanager

Met Incidentmanager kunnen, in lijn met de wettelijke verplichtingen, incidenten en bijna incidenten worden afgehandeld. De oplossing ondersteunt in het registeren, het analyseren van de oorzaken en uitvoeren van verbetervoorstellen, met als doel nieuwe incidenten te voorkomen.

Functionaliteit
Alle oplossingen hebben een sterke onderlinge relatie. De oplossingen zijn geïntegreerd of als stand-alone product te gebruiken. De software wordt geleverd op basis van een licentie, een variant in de vorm van Software As A Service (SAAS) is mogelijk. Optioneel bieden wij de mogelijkheid om de oplossing voor u te hosten.

Integratie

De oplossingen binnen Operations Support zijn gemakkelijk te integreren doordat alle informatie éénmalig en éénduidig wordt vastgelegd. Daarnaast bieden onze oplossingen met gebruik van standaard componenten en technieken ruime mogelijkheden voor koppelingen met andere business applicaties.

MEER INFORMATIE

Aan de hand van productdemonstraties, demo-applicaties en pilots bieden wij u de mogelijkheid om onze producten te ervaren in de praktijk.

Contact met STS Automatisering

    (* = altijd invullen)

    Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.