Aspectenmanager

Het RI&E proces doelmatig en efficiënt te laten verlopen

De oplossing

Aspectenmanager is ontwikkeld om het RI&E proces doelmatig en efficiënt te laten verlopen. Bovendien zorgt het gebruik van Aspectenmanager ervoor dat het managen van aspecten een continu proces wordt in plaats van een éénmalige actie.

Aspectenmanager ondersteunt bij het registreren van de werkprocessen, welke aspecten op een bepaald gebied (arbo, milieu, etc.) van belang zijn en welke risico’s en effecten daaraan verbonden zijn. Na de registratie wordt het opstellen en uitvoeren van beheersmaatregelen vastgelegd op een wijze die er toe bijdraagt dat een organisatie de risico’s aantoonbaar beheerst.

Functionaliteit

Aspectenmanager biedt de volgende mogelijkheden:

  • Registratie en geeft daarmee inzicht in de aspecten per aandachtsgebied
  • Inventarisatie van de risico’s en de effecten daarvan
  • Risicoanalyse met behulp van Fine and Kinney
  • Bepalen en vastleggen van beheersmaatregelen
  • Rapportage en overzicht van de actuele status van maatregelen die genomen zijn om risico’s maximaal te elimineren en of te beheersen

Met behulp van deze functies biedt Aspectenmanager basisinformatie die nodig is om werkprocessen uit te voeren, zonder gevaar voor mens en milieu.

Voordelen

Overzicht ten aanzien van de aspecten die spelen bij werkprocessen per aandachtsgebied is essentieel bij het opstellen en uitvoeren van risico-beheersmaatregelen.

Overzicht en inzicht van de aspecten, risico’s, effecten en beheersmaatregelen
To-do lijst in geval van risicobeheersing
Inzicht in verbeteringen van werkprocessen
Continu auditwaardig

Demo aanvragen

    (* = altijd invullen)

    Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.