Management support

Compliance bereiken door het managen en verbeteren van geldende beheersmaatregelen

Management Support is een kwaliteitssysteem die ondersteunt in het bereiken en behouden van compliance. De oplossingen binnen Management Support ondersteunen het proces van continue kwaliteitsverbetering, door zich onder meer te richten op effectiviteit (doelen bereiken) en efficiency (met zo min mogelijk middelen). Door de begrippen weten, vastleggen, meten en verbeteren aan dit proces te koppelen, worden alle logische stappen voor het bereiken en behouden van compliance geborgd. Binnen Management Support is voor elke stap van het proces een oplossing ontwikkeld.

Compliancemanager

Welke wet- & regelgeving is relevant voor uw organisatie

Met Compliancemanager blijft de continu veranderende wet- en regelgeving beheersbaar. De oplossing biedt ondersteuning in het vastleggen van relevante wet- en regelgeving en de relatie met beheersmaatregelen.

Aspectenmanager

Aspecten registreren, analyseren en beoordelen op risico, voor het treffen van éénmalige en terugkomende beheersmaatregelen.

Aspectenmanager geeft in- en overzicht van de vast te leggen aspecten die betrekking hebben op de omgeving en werkprocessen. De aspecten worden geïnventariseerd op risico en voorzien van te treffen beheersmaatregelen.

Audits & Observaties

Toetsen, rapporteren en het nemen van besluiten op basis van metingen over het naleven van de beheersmaatregelen.

De oplossing Audits & Observaties geeft overzicht in de geplande en in uitvoering zijnde audits en observatierondes. Dit gebeurd aan de hand van de fasen plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en besluitvorming.

Actiemanager

Verbeterplannen uitvoeren aan de hand van de plan-do-check-act (PDCA) cyclus.

Actiemanager biedt overzicht in de genomen besluiten en afhandeling van acties volgens het PDCA principe. Ook biedt de oplossing inzicht in welke acties wanneer en door wie uitgevoerd worden.

Functionaliteit

Alle oplossingen hebben een sterke relatie met Actiemanager. De oplossingen zijn geïntegreerd of als stand-alone product te gebruiken. De software wordt geleverd op basis van een licentie, een variant in de vorm van Software As A Service (SAAS) is mogelijk. Optioneel bieden wij de mogelijkheid om de oplossing voor u te hosten.

Integratie

De oplossingen binnen Management Support zijn gemakkelijk te integreren doordat alle informatie éénmalig en éénduidig wordt vastgelegd. Daarnaast bieden onze oplossingen met gebruik van standaard componenten en technieken ruime mogelijkheden voor koppelingen met andere business applicaties.

MEER INFORMATIE

Aan de hand van productdemonstraties, demo-applicaties en pilots bieden wij u de mogelijkheid om onze producten te ervaren in de praktijk.

Contact met STS Automatisering

    (* = altijd invullen)

    Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.